Галерия

свържете се с нас
Контактна информация
гр. Ямбол; ул."Търговска" 148-Е
(до ул."Еледжик" № 23) - кв. "Аврен"

тел.: +359 898 639 719
тел. офис: +359 897 94 52 62
email: dinno.eood@abv.bg
b.company_dino@abv.bg